JPDU Autumn Tournament 2017

日程 2017年9月23日(土)、24日(日)
大会趣旨 BP style学生最強決定戦
予選会場 立命館大学 びわこ・くさつキャンパス
本選会場 立命館大学 びわこ・くさつキャンパス
スタイル BP Style

Champion
KDS A(Hikari Tamura/Atsushi Sumida)

Grand Finalists
Tokyo A (Ryoya Kurauchi/Chikara Mizokami)
Tokyo C (Julius Cueto/Hiroyuki Shibuya)
Osaka A(Yohei Nakanishi/Joshua Chen)

Semi Finalists
KDS C (Momoka Shibata/Hirokazu Matsuda)
KDS D(Junji Yamamoto/Ryohei Shioda)
WAD B(Yuka Okunaga/Tamane Sasaki)
Osaka C(Nobuya Nishikawa/Shunya Mitsunaga)

Pre-Semi Finalists
Tokyo B (Kiyoshi Kawakami/Takayuki Watanabe)
Hit-U A(Akifumi Momose/Rio Uehara)
ICU A(Chiaki Hagimoto/Sho Yurimoto)
WAD A(Mas Urano/Kohei Toba)

【Speakers】
1st, Julius Cueto,Tokyo C, 398 points
2nd, Ryoya Kurauchi,Tokyo A, 396 points
3rd, Hiroyuki Shibuya,Tokyo C, 393 points
3rd, Hikari Tamura, KDS A, 393 points
5th, Shunya Mitsunaga, Osaka C, 390points
5th, Chikara Mizokami,Tokyo A, 390 points
7th, Joshua Chen, Osaka A, 388 points
7th, Nobuya Nishikawa, Oasaka C, 388 points
7th, Naoki Enomoto, Titech A, 388 points
10th, Yuka Okunaga, WAD B, 387 points
10th, Atsushi Sumida, KDS A, 387 points
10th, Shoma Koike, Hit-U B, 387 points

【Grand Final Best Speaker】
KDS A Hikari Tamura

【Best Judges】
1st Kazuki Tokunaga
2nd Yuki Tominaga
3rd Takeru Uchiyama
4th Tempei Seki
5th Masahiro Ito

【Breaking Judges】
Chinen Clara
Chow Chin Yi
Hideto Sakurai
Kazuki Tokunaga
Tempei Seki
Tomoko Yagasaki
Yuki Tominaga
Yuka Ohara
Marc Kasahara
Masachika Onishi
Masahiro Ito
Takeru Uchiyama